Data: 07-11.07.2021
Miej­sce: Hotel Narvil – Warszau